• 13 Απριλίου 2024 00:08

Δεν σμιλεύουν μόνον οι γλύπτες τα αγάλματά τους, σμιλεύουν και οι ερωτευμένοι τα σώματά τους.
Τα χέρια των γλυπτών δίνουν μορφή και σχήμα στην πέτρα και στο μάρμαρο. Τα χάδια των ερωτευμένων προσφέρουν στα μέλη την εξιδανίκευση.
Οι γλύπτες με τα χέρια και τη σμίλη τους σβήνουν τις ατέλειες των αγαλμάτων. Οι ερωτευμένοι με τα χέρια τους σβήνουν τη δίψα των σωμάτων…

Πίνακας : Jean Auguste Dominique Ingres, ” Grande Odalisque “, 1814

Αφήστε μια απάντηση