• 1 Οκτωβρίου 2023 05:48

Art

Εικαστικές Τέχνες // Συλλογές Μεγάλων Καλλιτεχνών


“Δεν μπορεί κανείς ποτέ να ξέρει αυτό που πρέπει να θέλει, γιατί έχουμε μόνο μια ζωή και δεν μπορούμε ούτε να την συγκρίνουμε με προηγούμενες ζωές, ούτε να την επανορθώσουμε σε ζωές επερχόμενες”.

Μίλαν Κούντερα