• 22 Απριλίου 2024 15:21

Μήνας: Αύγουστος 2023

Φωτιές

Αν παρακολουθήσει κανείς τα δελτία ειδήσεων, θα διαπιστώσει ότι η φωτιά, ένα τόσο ευεργετικό για τον άνθρωπο φυσικό φαινόμενο, παρουσιάζεται περίπου ως ένα προϊστορικό μυθολογικό τέρας, που έρχεται από τα…

Το ον και ο θάνατος

Το είναι (το ον, η ύπαρξη) είναι αγέννητο, αμετάβλητο, ακίνητο και άφθαρτο, έλεγε ο Παρμενίδης (515-470 π.χ.). Δεν έχει αρχή και τέλος, δεν υπάρχει κάπου περισσότερο και κάπου λιγότερο, δεν…