• 23 Ιουνίου 2024 06:54

12 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Bystratilio

Μαρ 4, 2011

1ο ΘΕΜΑ : ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ

«Η πάλη ανάμεσα στη λήθη και στη μνήμη είναι η πάλη ανάμεσα στον άνθρωπο και στην εξουσία»
ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ
Αν η άποψη του τσέχου συγγραφέα έχει βάση , να σχολιάσετε την θεωρητική και πρακτική της αξία στη σύγχρονη εποχή.
2ο ΘΕΜΑ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η ανθρώπινη ελευθερία καταστρατηγείται στο όνομα της παγκόσμιας ασφάλειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφού πρώτα αποδείξετε με παραδείγματα την παραπάνω θέση , να προτείνετε στη συνέχεια τρόπους και μέσα για την προάσπιση της ανθρώπινης ελευθερίας σε παγκόσμιο επίπεδο.3ο ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Οι περισσότεροι παραδέχονται σήμερα το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η παράδοση στην εξελικτική πορεία και στην πρόοδο ενός λαού. Να επισημάνετε τους τομείς στους οποίους συμβάλλει θετικά η παράδοση και να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η παράδοση να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ισοπεδωτική λογική της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
4ο ΘΕΜΑ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ
Παρά την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών σήμερα , το ανδρικό φύλο παραμένει «κυρίαρχο» στους σημαντικότερους τομείς της κοινωνίας. Για ποιους λόγους ισχύει ακόμη αυτό ; Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα ,αν βέβαια κάτι τέτοιο είναι εφικτό ;
5ο ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΗ
Η τέχνη αποτελούσε ανέκαθεν την έκφραση των συναισθημάτων , των ιδεών και της αισθητικής των ανθρώπων. Σήμερα ο ρόλος της είναι υποβαθμισμένος –κατά γενική ομολογία- και τα αίτια είναι κοινωνικά και πολιτικά κυρίως. Να τα αναλύσετε και να προτείνετε με ποιους τρόπους θα μπορούσε ο σύγχρονος άνθρωπος να προσεγγίσει την αληθινή τέχνη , ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του ;
6ο ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η εποχή μέσα στην οποία ζούμε, ο χώρος και ο χρόνος που συνθέτει και υλοποιεί τις αντικειμενικές συνθήκες του περιβάλλοντός μας, αποτελεί για μας μια καταλυτική αναγκαιότητα. Να κρίνετε την ποιότητα και την προβληματική της εποχής μας, σε σχέση μάλιστα με άλλες εποχές.
7ο ΘΕΜΑ : ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ

Σε μια ομιλία σας στο σχολικό αμφιθέατρο προσπαθήστε να εξηγήσετε ποιοι παράγοντες οικονομικοί , επαγγελματικοί , κοινωνικοί και πολιτικοί , παρωθούν στο σύγχρονο άνθρωπο στη μαζοποίηση. Επιπλέον , εξηγήστε ποιες αντιστάσεις θα μπορούσε να αναπτύξει ,ώστε να διατηρήσει μέσα στη μάζα την ιδιαιτερότητα το χαρακτήρα του.

8ο ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Οι σύγχρονοι επιστήμονες προειδοποιούν για τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα έχει τις επόμενες δεκαετίες η συνεχιζόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος . Σε μια επιστολή σας προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε εξηγείτε τους λόγους της ανησυχίας σας και του τού ζητάτε να αναλάβει δράση για την πρόληψη του προβλήματος.
9ο ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σε ένα άρθρο 500-600 λέξεων αναπτύσσετε το ακόλουθο θέμα : «Ίντερνετ και δημοκρατία». Προσπαθείτε να τεκμηριώσετε την άποψη ότι είναι το δημοκρατικότερο μέσο με το οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να ενημερώνεται, να επικοινωνεί και να ψυχαγωγείται ελεύθερα. Τονίζετε ωστόσο, και τις επιπτώσεις που έχει η δυσκολία πρόσβασης σ’αυτό για τους κατοίκους των χωρών του τρίτου κόσμου.
10ο ΘΕΜΑ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ανθρώπινη ελευθερία πήρε κατά το παρελθόν διάφορες μορφές και συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα και της δικής μας εποχής. Ποια είναι τα κύρια «δεσμά» από τα οποία πρέπει να απελευθερωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος ; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα δοκίμιο 500-600 λέξεων.
11ο ΘΕΜΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του αναφέρει : «Αιτία ελομένου. Θεός αναίτιος». Δηλαδή , ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και κανένας θεός δεν καθορίζει τη ζωή του. Να σχολιάσετε την αξία της υπευθυνότητας στη ζωή του ανθρώπου. Ποιος είναι ο ρόλος των ελεύθερων επιλογών σ’αυτή ; Ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες που πρέπει κατά τη γνώμη σας να ισχύουν ,ώστε να διασφαλίζεται η ελευθερία βούλησης κι επιλογών για τον άνθρωπο της εποχής μας ; Ποιοι εξωτερικοί κι εσωτερικοί παράγοντες («Θεοί») περιορίζουν την ελευθερία των επιλογών του ;
12ο ΘΕΜΑ : ΑΓΑΠΗ

« ΕΑΝ ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον».
Παύλος, «Επιστολή Προς Κορινθίους» ,ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ
Σ’ ένα δοκίμιο 500-600 λέξεων να αναπτύξετε την άποψη σας για το ρόλο και τη δύναμη της αγάπης στη ζωή του ανθρώπου. Έπειτα, να καταγράψετε τους σημαντικότερους –κατά τη γνώμη σας –λόγους ,για τους οποίους το κυριότερο ανθρώπινο συναίσθημα έχει ατονίσει στην εποχή μας.

Αφήστε μια απάντηση