Κατηγορία: Άρθρα -Επιφυλλίδες- Δοκίμια

«Την μπάλα κυνηγάει αυτός που την πετάει»: Οι 10 κλασικοί κανόνες της αλάνας

Πολύ πριν ανακαλυφθούν τα 5Χ5, 8Χ8 και ο μόνος… πολλαπλασιασμός που ξέραμε ήταν τα παγωτα πύραυλοι 4Χ4, η μπάλα της αλάνας αποτελούσε το κέντρο του κόσμου. Το να πεις πως…

Συνομιλώντας με έναν απολογητή του εικοστού πρώτου αιώνα

Η απολογητική, εκείνος ο κλάδος της χριστιανικής θεολογίας που αφοσιώνεται στο να υπερασπισθεί με λογικά επιχειρήματα τη χριστιανική πίστη, από κάθε λογής μομφές, κυρίως από μη Χριστιανούς, έχει αρκετή ιστορία…

Το φθινόπωρο της παιδείας

Η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ότι αυξάνει τις ανισότητες εξαιτίας της έλλειψης του ενδεδειγμένου εξοπλισμού και του κατάλληλου περιβάλλοντος στο…

Γιατί η επιθετική συμπεριφορά του γονέα στο σχολείο έχει επιπτώσεις στον μαθητή

«Ο γονέας οφείλει να γνωρίζει ότι ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας του με τον εκπαιδευτικό είναι καθοριστικής σημασίας για τη συμπεριφορά του παιδιού του απέναντι στο σχολείο και, συνολικά, στην…

Άνοιγμα σχολείων: 10 οδηγίες προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν!

Ο δάσκαλος που αγαπήθηκε και ο δάσκαλος που μισήθηκε, είναι προφανώς δύο διαφορετικά πρόσωπα, χαραγμένα βαθιά, στις εμπειρίες και στις αναπαραστάσεις όλων, μαθητών και αποφοίτων, μικρών και μεγάλων, γεγονός που…