Η γέννηση της πλάνης

Ο Rene Descartes (ελληνιστί Καρτέσιος, 1596-1650), υποστηρίζει στον τέταρτο στοχασμό του «Περί της πρώτης φιλοσοφίας» (1639) : «οι ανθρώπινες πλάνες γεννιούνται, όταν η βούληση...