Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Αριστοτέλη , Αθηναίων Πολιτεία 6,1-3

Αριστοτέλη , Αθηναίων Πολιτεία 6,1-3 Κύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμάτων Σόλων τὸν τε δῆμον ἠλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον, κωλύσας δανείζειν

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Θουκυδίδου Η', 11-12

13. Θουκυδίδου Η’, 11-12 Τοῖς δέ Λακεδαιμονίοις πρῶτον μέν ἠγγέλθη ὅτι αἱ νῆες ἀνηγμέναι εἰσίν ἐκ τοῦ Ἰσθμοῦ (εἴρητο γάρ, ὅταν γένηται τοῦτο, ‘Αλκαμένει ὑπό

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12

12. Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12 Ἐνθυμηθῆναι δέ χρή ὅτι, εἰ ἐξέσται ὅ,τι ἄν τις βούληται ποιεῖν, οὐδέν ὄφελος νόμους κεῖσθαι ἤ ὑμᾶς συλλέγεσθαι ἤ στρατηγούς

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ξενοφῶντος ,Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22

11. Ξενοφῶντος ,Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22 Κἀγώ δέ μαρτυρῶ τούτοις· ὁρῶ γάρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεηοιημένων ἐπῶν τούς μή μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, οὕτω καί τῶν

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ἰσοκράτους ,Ἀρχίδαμος 1-3

9. Ἰσοκράτους ,Ἀρχίδαμος 1-3 Ἴσως τινές ὑμῶν θαυμάζουσιν, ὅτι τόν ἄλλον χρόνον ἐμμεμενηκώς τοῖς τῆς πόλεως νομίμοις, ὡς οὐκ οἶδ’ εἰ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν,

Περισσότερα...