Stratilio

Σημειώσεις / Απόψεις / Δοκίμια

Μήνας: Μάιος 2011

Αρχαία Ελληνικά Αδίδακτα Κείμενα

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ἰσοκράτη ,Πανηγυρικός, 75-76

Πλείστων μέν οὖν ἀγαθῶν αἰτίους καί μεγίστων ἐπαίνων ἀξίους ἡγοῦμαι γεγενῆσθαι τούς τοῖς σώμασιν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος προκινδυνεύσαντας· οὐ μήν οὐδέ τῶν πρό τοῦ πολέμου τούτου γενομένων καί δυναστευσάντων ἐν ἑκατέρᾳ τοῖν πολέοιν δίκαιον ἀμνημονεῖν. Ἐκεῖνοι γάρ ἦσαν οἱ προασκήσαντες…

Αρχαία Ελληνικά Αδίδακτα Κείμενα

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου ,102

Βούλομαι τοίνυν ἐπανελθεῖν ἐφ’ ἅ τούτων ἑξῆς ἐπολιτευόμην καί σκοπεῖτ’ ἐν τούτοις πάλιν αὖ, τί τό τῇ πόλει βέλτιστον ἦν. ὁρῶν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τό ναυτικόν ὑμῶν καταλυόμενον καί τούς μέν πλου­σίους ἀτελεῖς ἀπό μικρῶν ἀναλωμάτων γιγνομένους, τούς δέ…

Αρχαία Ελληνικά Αδίδακτα Κείμενα

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλάτωνος, Μενέξενος 247

Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται, ὧν ἕνεκα καί πρῶτον καί ὕστατον καί διά παντός πᾶσαν πάντως προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν ὅπως μάλιστα μέν ὑπερβαλεῖσθε καί ἡμᾶς καί τούς πρόσθεν εὐκλείᾳ. Εἰ δέ μή,…

Αρχαία Ελληνικά Αδίδακτα Κείμενα

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Αισχίνη, Επιστολές 3

Οἱ μέν ἄλλοι πάντες, ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, ἤ δέονται τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἤ διαμαρτόντες τούτου λοιδοροῦσι τάς ἑαυτῶν πατρίδας ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας· ἐγώ δέ ἐπείπερ ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην ἠτύχησα καί κατηγορῶν ἄλλων αὐτός ἑάλων, ἄχθομαι μέν, ὥσπερ εἰκός…

Αρχαία Ελληνικά Αδίδακτα Κείμενα

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου, 204-205

Τίς γάρ οὐκ ἄν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καί τήν χώραν καί τήν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τάς τριήρεις ἐμβάντες ὑπέρ τοῦ μή τό κελευόμενον ποιῆσαι, τόν μέν ταῦτα συμβουλεύσαντα Θεμιστοκλεα στρατηγόν ἑλόμενοι, τόν δ’ ὑπακούειν ἀποφηνάμενον…

Ν.Ε Γλώσσα

Ν.Ε Γλώσσα : Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι δεδομένο ότι το διαδίκτυο έφερε μια πιο ισότιμη πρόσβαση στη γνώση. Ζούμε ένα…

Ν.Ε Γλώσσα

Έκθεση Γ' Λυκείου : Ενδεικτική Ανάλυση Θέματος (Διαφήμιση-Καταναλωτισμός)

Θέμα : Σε έναν κόσμο καταναλωτισμού ,η διαφήμιση έχει καθοριστική συμβολή. Σε ένα δοκίμιο 400-500 λέξεων να αποδείξετε την παραπάνω θέση και να αναφέρεται τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να έχει ένα θετικό ρόλο. Πρόλογος (Βασική Έννοια) Η  διαφήμιση αποτελεί…

Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Λυκείου

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Γενικά: Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του ΟΗΕ υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που προστατεύουν και διασφαλίζουν την ύπαρξη και ανάπτυξη του παιδιού: πρέπει σε όλα τα παιδιά του κόσμου να παρέχονται ευκαιρίες για ανάπτυξη σωματική, πνευματική και ηθική, ανεξάρτητα από φυλή,…

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων