Σημειώσεις

Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης Ιδεών 0

Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης Ιδεών

Γενικές αρχές και τεχνικές υποδείξεις για την αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων των Γενικών Εξετάσεων Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη σχετική υπουργική απόφαση...

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων