Όλα αλλάζουν

Όπως δεν είναι δυνατόν να μπει κανείς δύο φορές μέσα στο ίδιο ποτάμι (“ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβηναι δις τω αυτώ”, Ηράκλειτος, Β91), έτσι δεν είναι δυνατόν να συναντήσουμε δύο…

Εικασίες

Ο Ξενοφάνης (570-480 π.Χ.) έλεγε : “δόκος επί πάσι τέτυκται” (για όλα έχουμε μόνο εικασίες). Για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι, γιατί τα δεδομένα της γνώσης είναι αδύνατον…

Αόρατες θηλιές για μαθητές και εκπαιδευτικούς!

Πού οδηγούν: η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων στην Γ’ Λυκείου, η ελληνική PISA και η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών που προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Πηγή: Αόρατες θηλιές για μαθητές και εκπαιδευτικούς! |…

Κακοποιητική συμπεριφορά

Η νέα γυναικοκτονία στην Κρήτη ανασύρει και πάλι στην επιφάνεια το πρόβλημα των κακοποιητικών συμπεριφορών σε ένα ζευγάρι, που δεν περιορίζονται μόνο στη σωματική βία, αλλά και στην λεκτική και…

Το δικαίωμα στην ενημέρωση

Η μετάδοση ή απόκρυψη μιας είδησης δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου ενημέρωσης (έντυπου ή ηλεκτρονικού), όπως συχνά υποστηρίζεται. Η αποκάλυψη ή η συγκάλυψη ενός σκανδάλου δεν είναι επιλογή…

Απόδειξη και Δημοκρατία

Η απόδειξη είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Για να ισχύσει μια άποψη, μια θέση, πρέπει πρώτα να αποδειχθεί λογικά, ώστε να γίνει αποδεκτή, να ψηφιστεί, να αποφασιστεί. Αυτή είναι η…