• 8 Ιουνίου 2023 16:23

Ἀντιφῶν, «Περί τοῦ Ἠρώδου φόνου», 79-80

Bystratilio

Ιαν 19, 2021

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του δεν ενεπλάκη στην αποστασία της Μυτιλήνης

 [79] Ἃ μὲν οὖν μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ γνώμῃ ἔπραξεν, τούτων οὐ δίκαιός ἐστιν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἰδίᾳ δίκην διδόναι. Ἅπασι γὰρ Μυτιληναίοις ἀείμνηστος ἡ τότε ἁμαρτία γεγένηται· Ἠλλάξαντο μὲν γὰρ πολλῆς εὐδαιμονίας πολλὴν κακοδαιμονίαν, ἐπεῖδον δὲ τὴν ἑαυτῶν πατρίδα ἀνάστατον γενομένην. Ἅ δὲ ἰδίᾳ οὗτοι διαβάλλουσι τὸν ἐμὸν πατέρα, μὴ πείθεσθε· Χρημάτων γὰρ ἕνεκα ἡ πᾶσα παρασκευὴ γεγένηται ἐπ’ ἐμοὶ κἀκείνῳ. Πολλὰ δ’ ἐστὶ τὰ συμβαλλόμενα τοῖς βουλομένοις τῶν ἀλλοτρίων ἐφίεσθαι. Γέρων μὲν ἐκεῖνος ὥστ’ ἐμοὶ βοηθεῖν, νεώτερος δ’ ἐγὼ πολλῷ ἢ ὥστε δύνασθαι ἐμαυτῷ τιμωρεῖν ἱκανῶς. [80] Ἀλλ’ ὑμεῖς βοηθήσατέ μοι, καὶ μὴ διδάσκετε τοὺς συκοφάντας μεῖζον ὑμῶν αὐτῶν δύνασθαι. Ἐὰν μὲν γὰρ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς ἃ βούλονται πράσσωσι, δεδειγμένον ἔσται τούτους μὲν πείθειν, τὸ δ’ ὑμέτερον πλῆθος φεύγειν· Ἐὰν δὲ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς πονηροὶ μὲν αὐτοὶ δοκῶσιν εἶναι, πλέον δ’ αὐτοῖς μηδὲν γένηται, ὑμετέρα ἡ τιμὴ καὶἡ δύναμις ἔσται, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει. Ὑμεῖς οὖν ἐμοίτε βοηθεῖτε καὶ τῷ δικαίῳ.

[λεξιλόγιο]

δίκην δίδωμι= τιμωρούμαι // ἰδίᾳ = ατομικά// συμβάλλω= συντελώ // ἐφίεμαι= επιθυμώ // τιμωρῶ= υπερασπίζομαι, βοηθώ // εἴσειμι= παρουσιάζομαι, μπαίνω μέσα // γίγνεται τι τινί= υπάρχει όφελος σε κάποιον // βοηθῶ= υπερασπίζομαι

Μετάφραση : Α. Τυφλόπουλος

Όσα, λοιπόν, έκανε μαζί με την πόλη του, έγιναν από ανάγκη και όχι από δική του απόφαση, και για αυτά ο πατέρας δεν είναι δίκαιο να δικαστεί ατομικά. Γιατί το σφάλμα που έγινε τότε το θυμούνται για πάντα όλοι οι Mυτιληναίοι· γιατί από μεγάλη ευδαιμονία πέρασαν σε μεγάλη αθλιότητα, και είδαν να συμβαίνει μεγάλη καταστροφή στην πατρίδα τους. Σε σχέση με όσα πάλι αυτοί κατηγορούν τον πατέρα μου προσωπικά, μην πείθεσθε· όλη αυτή η προετοιμασία που στρέφεται ενάντια σε μένα και τον πατέρα μου γίνεται εξαιτίας χρημάτων. Πολλά είναι αυτά που συντελούν ώστε κάποιοι να επιθυμούν τα ξένα αγαθά. Aφενός εκείνος είναι γέροντας, οπότε μπορεί να με βοηθήσει, αφετέρου εγώ είμαι τόσο νέος ώστε δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όπως πρέπει. Eσείς, όμως, βοηθήστε με, και μη διδάσκετε στους συκοφάντες ότι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη δύναμη από εσάς τους ίδιους. Γιατί, αν βέβαια, όταν παρουσιαστούν μπροστά σας, κάνουν ό,τι θέλουν, θα αποδειχθεί τόσο ότι πείθουν όσο και ότι αποφεύγουν την ακροαματική διαδικασία· αν, όμως, όταν παρουσιαστούν μπροστά σας, φανούν οι ίδιοι φαύλοι, δεν θα έχουν κανένα όφελος, και θα αποκτήσετε τιμή και δύναμη, όπως είναι και το δίκαιο. Yπερασπιστείτε, λοιπόν, εμένα και το δίκαιο.

Πηγή : https://www.greek-language.gr/

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση