• 6 Ιουνίου 2023 20:18

Συλλογιστική πορεία σε παράγραφο: Υποδειγματικές Απαντήσεις

Bystratilio

Νοέ 9, 2010

Η Υποδειγματική Απάντηση, όταν πρόκειται για παραγωγική συλλογιστική πορεία:

Ο συντάκτης αναπτύσσει την παράγραφο με παραγωγική συλλογιστική πορεία. Αρχικά, διατυπώνει μια γενική άποψη [γράφουμε την άποψη του συντάκτη]. Στη συνέχεια την υποστηρίζει παρουσιάζοντας [γράφουμε το νόημα των αντίστοιχων περιόδων της παραγράφου]. Ακολουθεί δηλαδή μια πορεία από τα γενικότερα στα επιμέρους.
Η Υποδειγματική Απάντηση, όταν πρόκειται για επαγωγική συλλογιστική πορεία:
Ο συντάκτης αναπτύσσει την παράγραφο με επαγωγική συλλογιστική πορεία. Αρχικά, παρουσιάζει παρατηρήσεις / δεδομένα / παραδείγματα / στοιχεία σχετικά με [γράφουμε το νόημα των αντίστοιχων περιόδων]. Βασιζόμενος σ’ αυτά, καταλήγει σε μια γενικότερη πρόταση-συμπέρασμα [γράφουμε το συμπέρασμα της παραγράφου]. Ακολουθεί δηλαδή μια πορεία από τα επιμέρους στα γενικότερα.
Πηγή : http://www.arisgiavris.g

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση