• 22 Απριλίου 2024 15:25
Salvador Dali, “Christ of St John of the cross”, 1951

Ορίζω σημαίνει περιορίζω, θέτω όρια. Ερμηνεύω σημαίνει αναζητώ ή βρίσκω τα αίτια, εξηγώ ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση. Ο ορισμός μπορεί να είναι υποκειμενικός, η ερμηνεία όμως πρέπει να είναι αντικειμενική.
Μπορούμε να ορίσουμε έννοιες, όπως ο θεός ή ο έρωτας για παράδειγμα, με τον τρόπο που θέλουμε και μας αρέσει ή μας βολεύει, αλλά δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε με τρόπο αποδεκτό από όλους.
Μπορούμε υποκειμενικά να παρατηρήσουμε την επίδρασή τους σ’ εμάς και να καταγράψουμε ή να περιγράψουμε τα αποτελέσματά τους, αλλά δεν μπορούμε αντικειμενικά να τα ερμηνεύσουμε.
Άλλο είναι το “τί” είναι και άλλο το “γιατί” είναι.
Το πρώτο ορίζεται από την υποκειμενική ματιά μας, το δεύτερο από τη λογική και την ευαισθησία μας…

Αφήστε μια απάντηση