• 24 Απριλίου 2024 19:07

Τρεις είναι οι πηγές της ανθρώπινης δυστυχίας, σύμφωνα με τον Sigmund Freud : το σώμα μας, το περιβάλλον και οι σχέσεις μας με τους άλλους. Για τα δύο πρώτα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, η παράδοση στη φθορά και στο αναπόφευκτο είναι θέμα χρόνου. Όσον αφορά όμως τις σχέσεις μας με τους άλλους, μπορούμε να κάνουμε πολλά : να υψώσουμε ανάχωμα με το κτίσιμο ισχυρών δεσμών για την αποφυγή του πόνου που προκαλεί η απροθυμία μας να πολεμήσουμε την αθλιότητα, την απογοήτευση για τις αποτυχίες μας και την παραδοχή του εφήμερου της δόξας μας, όταν το ρίγος της συγκίνησης μιας παροδικής ευτυχίας μας κατακλύζει…

Edward Hopper, “Sunlight on Brownstones”, 1956

Αφήστε μια απάντηση