• 8 Ιουνίου 2023 14:11

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Ασκήσεις Γερουνδιακής Έλξης

Bystratilio

Μάι 30, 2012

Να  αντικαταστήσετε  το  γερούνδιο  µε  γερουνδιακό,  όπου  η  σύνταξη  το επιτρέπει, και να επιφέρετε τις απαιτούµενες µεταβολές:

α) Hostibus magna spes vincendi nostras copias erat.

β) Ille cupidus administrandi rempublicam erat.

γ) Coriolanus consilium evertendi urbem cepit.

δ) Caesar legionibus imperavit in Belgis remanere hiemandi causa.

ε) Imperator duo legiones misit ad pugnandum.

στ) Cogitando mens nostra confirmatur.

ζ) Colendo viros excellentes animum et mentem meam conformabam.

η) Illis magna cupiditas videndi urbem erat.

θ) Confirmando fiduciam exercitus dux alacres milites in pugnam mittit.

ι) Legendo libros virorum sapientium homines sapientes fiunt.

Να  αντικαταστήσετε  το  γερουνδιακό  µε  γερούνδιο,  όπου  η  σύνταξη  το επιτρέπει, και να επιφέρετε τις απαιτούµενες µεταβολές:

α) Dux tres legiones misit ad fugandos hostes ex provincia.

β) Duo consules populus constituit deligere administrandae reipublicae

causa.

γ) Pueri imitandis magnis viris animum et mentem suam conformant.

δ) Contudit populos feroces, quibus consuetudo immolandorum1 hominum

erat.

ε) Illa poposcit stilum scribendae epistulae causa.

στ) Adulescens permotus cupiditate vincendi hostis ruit in certamen et hostem

hasta transfixit.

ζ) Manius Curius Dentatus utenda frugalitate divitias contemnere poterat.

η) Legendis libris pueri multa discunt.

θ) Coriolanus cum exercitu ad urbem expugnandam venit.

ι) Magnam spem occupandae urbis ille tenebat.

immolo, 1 = θυσιάζω

[Από το βιβλίο του ΚΕΕ]

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση