• 1 Οκτωβρίου 2023 05:39

Αν θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο των ανθρώπων γύρω μας, οφείλουμε να υπακούμε στους νόμους της φύσης.

Για να υπάρχει κυκλική κίνηση ενός σώματος χρειάζεται η κεντρομόλος δύναμη, η οποία προέρχεται από τη βαρυτική έλξη ενός άλλου σώματος  στο κέντρο του κύκλου. Όταν βρισκόμαστε στο κέντρο του κύκλου και θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τότε ασκούμε βαρυτική έλξη στα περιστρεφόμενα γύρω από την τροχιά μας άτομα.

Όλα όμως, έχουν και φυγόκεντρη δύναμη και κυρίως οι άνθρωποι που αγαπάμε και θέλουμε να περιστρέφονται γύρω μας. Για να τους κρατήσουμε κοντά μας, για να διατηρήσουμε την τροχιά τους γύρω μας, πρέπει να καταβάλλουμε αδιάκοπα ελκτική δύναμη, να ελαχιστοποιούμε τις φυγόκεντρες τάσεις τους με μια δύναμη απελευθερωτική, που δε θα δεσμεύει, αλλά θα υποχρεώνει. Και για να γίνεται αυτό, θα πρέπει τα συναισθήματα, τα λόγια και οι πράξεις μας να έχουν πάντα βαρύτητα…

Πίνακας : Salvador Dali, “The Hallucinogenic Toreador”, 1968-1970

Αφήστε μια απάντηση