• 31 Μαρτίου 2023 02:46

Guy Winch : “Πώς να γιατρέψουμε μια ραγισμένη καρδιά”

Bystratilio

Δεκ 22, 2018

At some point in our lives, almost every one of us will have our heart broken. Imagine how different things would be if we paid more attention to this unique emotional pain. Psychologist Guy Winch reveals how recovering from heartbreak starts with a determination to fight our instincts to idealize and search for answers that aren’t there — and offers a toolkit on how to, eventually, move on. Our hearts might sometimes be broken, but we don’t have to break with them.

About Post Author

One thought on “Guy Winch : “Πώς να γιατρέψουμε μια ραγισμένη καρδιά””

Αφήστε μια απάντηση