• 28 Μαΐου 2023 09:50

Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Λυκείου

  • Home
  • Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου – Δοκίμια για την Επιστήμη

Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου – Δοκίμια για την Επιστήμη

Προσφυγικό Ζήτημα : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

Το θέμα μπορεί να συσχετιστεί με τους εξής θεματικούς κύκλους : Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ανθρωπισμός, Εθελοντισμός Εννοιολογικές διασαφήσεις Πρόσφυγας ο [prósfiγas] Ο5 : αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την…

Θεματικοί Κύκλοι Έκφρασης-Έκθεσης Γ' Λυκείου- Σχεδιαγράμματα Βασικών Εννοιών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ- ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- Η/Υ ΓΥΝΑΙΚΑ- ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ…

Μεσσιανισμός : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ Είναι η πίστη στο μελλοντικό ερχομό ενός μεσσία, δηλαδή ενός χαρισματικού ηγέτη, ενός  προσώπου με εξαιρετικές ικανότητες, που θα εμφανιστεί ως  σωτήρας  σε πολιτικό ή εθνικό επίπεδο και θα…

Επιστήμη- Τεχνολογία : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΡΟΛΟΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ Επιστήμη είναι η ορθολογική έρευνα του επιστητού με συγκεκριμένες μεθόδους, όπως η παρατήρηση, το πείραμα, η υπόθεση και η επαγωγή, καθώς και το σύνολο των τεκμη…

Διαφήμιση – Καταναλωτισμός

Επιτακτική σήμερα προβάλλει η ανάγκη για κατάκτηση και διατήρηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής. Επειδή μπήκαμε αργά στον κόσμο της τεχνικής κι αποκτήσαμε καθυστερημένα ό,τι αγαθά αυτός εξασφαλίζει, είναι δικαιολογημένο να…

Ανθρώπινα δικαιώματα – Βικιπαίδεια

Ανθρώπινα δικαιώματα – Βικιπαίδεια.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Γενικά: Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του ΟΗΕ υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που προστατεύουν και διασφαλίζουν την ύπαρξη και ανάπτυξη του παιδιού: πρέπει σε όλα τα παιδιά του κόσμου να παρέχονται…

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ [4]

31. ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΙΤΙΑ 1.         Η τεχνολογική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της οικονομίας αποστερεί την εργασία από αρκετά άτομα. Οι μικρότερες επιχειρήσεις εξαιτίας του άνισου ανταγωνισμού τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις…

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ [3]

21. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Οικολογία: Η επιστήμη που ασχολείται με την προστασία και την ισορρο­πία της φύσης καθώς και την εναρμόνιση της φύσης και του ανθρώπου. Περιβάλλον: Το σύνολο των…