Προσφυγικό Ζήτημα : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

Το θέμα μπορεί να συσχετιστεί με τους εξής θεματικούς κύκλους : Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ανθρωπισμός, Εθελοντισμός Εννοιολογικές διασαφήσεις Πρόσφυγας ο [prósfiγas] Ο5 : αυτός που αναγκάζεται

Περισσότερα...

Θεματικοί Κύκλοι Έκφρασης-Έκθεσης Γ' Λυκείου- Σχεδιαγράμματα Βασικών Εννοιών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ- ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- Η/Υ

Περισσότερα...

Μεσσιανισμός : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ Είναι η πίστη στο μελλοντικό ερχομό ενός μεσσία, δηλαδή ενός χαρισματικού ηγέτη, ενός  προσώπου με εξαιρετικές ικανότητες, που θα εμφανιστεί ως  σωτήρας  σε πολιτικό

Περισσότερα...

Επιστήμη- Τεχνολογία : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΡΟΛΟΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ Επιστήμη είναι η ορθολογική έρευνα του επιστητού με συγκεκριμένες μεθόδους, όπως η παρατήρηση, το πείραμα, η υπόθεση και η επαγωγή, καθώς

Περισσότερα...

Διαφήμιση – Καταναλωτισμός

Επιτακτική σήμερα προβάλλει η ανάγκη για κατάκτηση και διατήρηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής. Επειδή μπήκαμε αργά στον κόσμο της τεχνικής κι αποκτήσαμε καθυστερημένα ό,τι αγαθά

Περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Γενικά: Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του ΟΗΕ υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που προστατεύουν και διασφαλίζουν την ύπαρξη και ανάπτυξη του παιδιού: πρέπει σε όλα τα

Περισσότερα...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ [4]

31. ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΙΤΙΑ 1.         Η τεχνολογική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της οικονομίας αποστερεί την εργασία από αρκετά άτομα. Οι μικρότερες επιχειρήσεις εξαιτίας του άνισου ανταγωνισμού

Περισσότερα...