Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Ανθολόγια Αδίδακτων Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων

Παραθέτουμε την εξαιρετική δουλειά του φιλολόγου δρ. Ιωάννη- Παναγιώτη Αμπελά για το αδίδακτο κείμενο των αρχαίων ελληνικών. Πηγή : https://akisambelas.wordpress.com/

Περισσότερα...

Τα Αδίδακτα Κείμενα των Αρχαίων (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2001-2019)

2001- Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Α´ (γ´) 8 – 10 Ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης μὲν ᾤχετο εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων· οἱ δὲ λοιποὶ

Περισσότερα...

Λυσίου, «Κατὰ Ἀγοράτου», 8 – 9

Ὅτε δὲ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ Λακεδαιμονίων ἥκοντες ἔλεγον ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη

Περισσότερα...

Πλάτων, «Γοργίας», 507 c- e

Οι επιδιώξεις όποιου επιθυμεί να είναι ευτυχισμένος Τόν βουλόμενον, ὡς ἕοικεν, εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην μέν διωκτέον καί ἀσκητέον, ἀκολασίαν δέ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος

Περισσότερα...

Πλάτωνος «Ἀπολογία Σωκράτους», 38e- 39b

Η ηθική του Σωκράτη Ἀλλ’ οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδέν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλά πολύ μᾶλλον αἱροῦμαι

Περισσότερα...

1 2 3 8