Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Τα Αδίδακτα Κείμενα των Αρχαίων (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2001-2019)

2001- Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Α´ (γ´) 8 – 10 Ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης μὲν ᾤχετο εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων· οἱ δὲ λοιποὶ

Περισσότερα...

Λυσίου, «Κατὰ Ἀγοράτου», 8 – 9

Ὅτε δὲ ἡ πρώτη ἐκκλησία περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ Λακεδαιμονίων ἥκοντες ἔλεγον ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη

Περισσότερα...

Πλάτων, «Γοργίας», 507 c- e

Οι επιδιώξεις όποιου επιθυμεί να είναι ευτυχισμένος Τόν βουλόμενον, ὡς ἕοικεν, εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην μέν διωκτέον καί ἀσκητέον, ἀκολασίαν δέ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος

Περισσότερα...

Πλάτωνος «Ἀπολογία Σωκράτους», 38e- 39b

Η ηθική του Σωκράτη Ἀλλ’ οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδέν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλά πολύ μᾶλλον αἱροῦμαι

Περισσότερα...

Αδίδακτο Κείμενο Αρχαίων Ελληνικών : Θουκυδίδης, «Η Παθολογία του Πολέμου», 3.82.2-3.82.3

Θουκυδίδης, «Η Παθολογία του Πολέμου», 3.82.2-3.82.3 Τα δεινά του εμφυλίου πολέμου Καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα,

Περισσότερα...

1 2 3 8