• 3 Φεβρουαρίου 2023 09:57

Το σύμπαν μας; Αναδύεται σε μια διογκωμένη φυσαλίδα σε μια πρόσθετη διάσταση