Μήνας: Αύγουστος 2022

Δημοκρατία και Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα (2011)

Η δίδυμη γένεση της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις μου, που έγιναν στα Μαθήματα Κλασικής Παιδείας, στη διεύθυνση : https://www.youtube.com/watch?v=4LDYjMJh0B8https://www.youtube.com/watch?v=HvGmRP4QpyM        …

Μόνιμοι διορισμοί 8.487 εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν και οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ Πηγή: Μόνιμοι διορισμοί 8.487 εκπαιδευτικών: Όλα…

Λάθος ασυγχώρητο

“Ο Θεός ανακάλυψε και μας χάρισε την όραση”, έλεγε ο Πλάτωνας στον “Τίμαιο” (47c), “για να μπορούμε να παρατηρούμε στον ουρανό τις αδιατάρακτες (σταθερές) κυκλικές κινήσεις του νου και να…