Μήνας: Ιούνιος 2022

Είναι οι κυβερνήσεις της εποχής μας αντάξιες των λαών, τους οποίους κυβερνούν ;

Ο Immanuel Kant (1724-1804) ορίζει το χρέος που έχει κάθε πολιτική εξουσία (μοναρχική ή δημοκρατική) απέναντι στον λαό, τον οποίο κυβερνά. Οφείλει να αναρωτιέται, λέει, πριν από κάθε απόφαση που…