Ύλη και μορφή

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη («Μετά τα Φυσικά»), η σύνθεση ύλης και μορφής επιδέχεται τη γένεση και τη φθορά. Η μορφή όμως ως ενέργεια, αποκομμένη...