Μήνας: Σεπτέμβριος 2015

Περί αποχής

  Οι βασικοί υπεύθυνοι -εκτός από τους ίδιους τους πολιτικούς και τη στάση τους- για την α-πολίτικη συμπερισφορά της αποχής είναι τα συστημικά ΜΜΕ. Για μήνες ολόκληρους απαξιώνουν την ουσία…