Μήνας: Σεπτέμβριος 2014

Μικρό Λεξιλόγιο Αρχαίων Ελληνικών

Α ἀγὼν= ο δικαστικός αγώνας (ἀγωνίζομαι = διεξάγω δικαστικό αγώνα) ἄγω καὶ φέρω= λεηλατώ ἄδεια= έλλειψη φόβου, ασφάλεια ἆθλον= έπαθλο, βραβείο ἀθυμία= στενοχώρια, δειλία αἰτίαν λαμβάνω ή αἰτίαν ἔχω ὑπό…

Η οικονομική ανάπτυξη εξαφανίζει γλώσσες και διαλέκτους

Ο υψηλός ρυθμός της ανάπτυξης αποτελεί σύμφωνα με ερευνητές μια από τις αιτίες για την εξαφάνιση των γλωσσών. Τουλάχιστον το 25% των τοπικών διαλέκτων παγκοσμίως χαρακτηρίζονται «απειλούμενες». «Καθώς αναπτύσσονται οι…