• 20 Μαρτίου 2023 23:08

Μήνας: Δεκέμβριος 2011

  • Home
  • Δημήτριος Σ. Λουκᾶτος – Τὰ Πρῶτα Τραγουδήματα τοῦ Εἰκοσιένα

Δημήτριος Σ. Λουκᾶτος – Τὰ Πρῶτα Τραγουδήματα τοῦ Εἰκοσιένα

(Κείμενα ἀπὸ τὸν Φλωριέλ) Ἀπὸ περ. ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Ἀφιέρωμα στὸ ’21, Χριστούγεννα 1970, Νο 1043 σσ. 246-59 Εἰσαγωγή Δεν έχουμε τιμήσει αρκετά τον Claude Fauriel, δεν ξέρω να υπάρχη κάπου…

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 30 ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΜΑΘ. 21: Pro quo … acceperunt: Δευτ. αναφορική επιθετική προσδιοριστική πρ. με όρο αναφοράς το Capitolium. Εισάγεται εμπρόθετα με το pro quo, εκφέρεται με οριστική και φανερώνει το πραγματικό. Qui…

Υποθετικοί Λόγοι στον Πλάγιο Λόγο (Λατινικά Γ’ Λυκείου)

Το ρήμα της απόδοσης μετατρέπεται σε απαρέμφατο (Όπως και το ρήμα κάθε κύριας πρότασης κρίσεως): –Ενεστώτα εκφράζει το σύγχρονο σε σχέση με το ρήμα εξάρτησης –Μέλλοντα εκφράζει το υστερόχρονο σε…