Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Άγνωστο Κείμενο : Θουκυδίδη 3. 78, 4-79, 2.

[Ναυμαχία Κορινθίων εναντίον Κερκυραίων – Αθηναίων] Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν, καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο : Ἰσοκράτη, «Περί εἰρήνης» ,13

Προσῆκον  ὑμᾶς ὁμοίως ὑπὲρ τῶν κοινῶν ὥσπερ ὑπὲρ τῶν ἰδίων σπουδάζειν, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχετε  περί  αὐτῶν, ἀλλ’ ὅταν μέν ὑπὲρ τῶν ἰδίων βουλεύησθε,

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο : Λυσίου, «Δήμου κατάλογοι», 19-20

Πάντες ἐπίστασθε ὅτι ἐν τῇ πρότερᾳ δημοκρατίᾳ τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων πολλοὶ μὲν τὰ δημόσια ἔκλεπτον, ἔνιοι δ’ ἐπὶ τοῖς ὑμετέροις ἐδωροδόκουν, οἱ δὲ

Περισσότερα...

Αγνωστο Κείμενο : ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ,"ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ" , 1.7,2-4

Κῦρος  δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό τε  πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο, καὶ αὐτὸς παρῄνει θαρρύνων τοιάδε.  Ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, οὐκ

Περισσότερα...

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ : 4 ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1 «Νόµιζε µηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον· οὕτω γὰρ οὔτ’εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. Χαῖρε µὲν ἐπὶ τοῖς συµβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν, λυποῦ

Περισσότερα...

Η απάτη των Greeklish !

Πηγή : blogs.sch.gr/milkappis/ Τα Greeklish (Γκρίκλις), από τις λέξεις greek (ελληνικά) και english (αγγλικά) είναι η απεικόνιση, (γραφή) της ελληνικής γλώσσας με λατινικό αλφάβητο, γι’

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο : «Περὶ εἰρήνης» του Ἰσοκράτη, 184-185

Περικλῆς ὁ πρὸ τῶν τοιούτων δημαγωγὸς καταστάς, παραλαβὼν τὴν πόλιν χεῖρον μὲν φρονοῦσαν ἢ πρὶν κατασχεῖν τὴν ἀρχήν, οὐκ ἐπὶ τὸν ἴδιον χρηματισμὸν ὥρμησεν, ἀλλά

Περισσότερα...