Μήνας: Ιανουάριος 2011

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ)

1. Να ξαναγράψετε τις φράσεις βάζοντας τα ρήματα στον παρατατικό και στον αόριστο. 1. Εκφράζει με θάρρος και ηρεμία τις απόψεις του για κάθε ζήτημα που προκύπτει. 2. Μόλις βλέπει…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ)

1. Να γράψετε τη χρονική βαθμίδα και τον τρόπο των ρημάτων που υπογραμμίζονται. χρονική βαθμίδα τρόπος 1. Μην πετάτε τα σκουπίδια στο δρόμο. 2. Γράψε μία επιστολή. 3. Θα προσπαθήσει…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (ΜΕΤΟΧΗ)

1. Να γράψετε τις ενεργητικές και παθητικές μετοχές των ρημάτων. ενεργητικές                                    παθητικές αυξάνω γερνώ βλέπω ανάβω κάνω λέ(γ)ω πλένω ανατρέφω τρώ(γ)ω υφαίνω 2. Συμπληρώστε με ο ή ω. αυξάν….ντας, επαιν….ντας,…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ)

1. Να γράψετε τι φανερώνει η προστακτική στις παρακάτω φράσεις με βάση τις σημασίες που δίνονται στο πλαίσιο. [προτροπή αποτροπή παράκληση ευχή απαγόρευση] 1. Εσύ κοίταξε τη δουλειά σου- μην…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Παραγράφου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Κάθε κείμενο είναι χωρισμένο σε παραγράφους, σε μικρότερες δηλαδή ενότητες που τις συνδέει βέβαια ένας κοινός νοηματικός άξονας (όλες οι παρά­γραφοι ενός κειμένου αναφέρονται σε ένα θέμα), αλλά…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (Είδη Προτάσεων)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενο τους (κρίσεως, επιθυμίας, επιφωνηματικές, ερωτηματικές). κρίσεως επιθυμίας επιφωνηματικές ερωτηματικές -Ποιος θα έρθει μαζί μου; -Ποπό! Τι μεγάλα άλογα! -«Ασπιδοφόρος…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (Σύνθεση)

ΣΥΝΘΕΣΗ 1. Σχηματίστε σύνθετα με τα αχώριστα λαϊκά μόρια και τις παρακάτω λέξεις: α – στερητικό, ανα ,ξε ,αν φλούδα  ξεφλουδίζω τρέχω αέρας φεύγω σκέλη θεμιτός αίμα φέρω αντικαθιστώ τρυπώνω…