• 23 Ιουνίου 2024 07:30

Όταν ένα αστέρι ελκύει στο εσωτερικό του τη μάζα του συμπυκνώνοντας τα βαρύτερα στοιχεία που δημιουργεί, η θερμοκρασία του αυξάνεται και όταν πια όλες οι πηγές ενέργειας εξαντληθούν, το άστρο καταρρέει από το βάρος του και σβήνει και -αν είναι αρκετά μεγάλο- γίνεται μια μαύρη τρύπα.
Αν είσαι αστέρι, φυλάξου !
Φυλάξου από τα “βαριά” συναισθήματα που συσσωρεύονται στο εσωτερικό σου. Φυλάξου από τις θερμοπυρηνικές συντήξεις που συσσωρεύουν “βαριές” συγκινήσεις μέσα σου. Φυλάξου από το ξόδεμα της ενέργειας σε ανούσιες συναναστροφές και αδιέξοδες συζητήσεις. Φυλάξου από την κατάρρευση όλων εκείνων των βαρέων βαρών υλικών και άυλων μορφών, που δημιουργούν οι λέξεις μέσα στον πυρήνα της ύπαρξής σου. Φυλάξου από τη μαύρη τρύπα που ήδη έχει αρχίσει να περιστρέφεται μέσα σου και είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να σε κατασπαράξει.
Αν δεν είσαι, μην ανησυχείς ! Η ελαφρότητα των “υλικών” σου θα σε σώσει…

Πίνακας : Kazimir Malevich, “Black Circle”, 1923

Αφήστε μια απάντηση