Το “ποινολόγιο”  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει: προφορική παρατήρηση, επίπληξη, αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Πότε επιβάλλεται το παραπάνω “ποινολόγιο”

Πηγή: Το “ποινολόγιο” για τους “άτακτους” μαθητές | esos.gr

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση