• 5 Δεκεμβρίου 2023 15:22

Ο ρωμαίος αυτοκράτορας και στωικός φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος (121-180 μ.Χ.) έγραφε : “Το να περιμένεις από κακούς ανθρώπους να μην κάνουν κάτι κακό είναι παράνοια”, (“Διαλογισμός”).
Αντιστρέφοντας αυτή τη ρήση θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το να περιμένει από τους καλούς ανθρώπους να κάνουν το καλό είναι απολύτως λογικό.
Εδώ ακριβώς όμως, “παρεμβαίνει” ο Αριστοτέλης. Το καλό, μας λέει, γίνεται μόνον με έναν τρόπο, ενώ αντίθετα το κακό με πολλούς («ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί», «Πολιτικά», Β 6, 14-16).
Συνεπώς, είναι δύσκολο να κάνει κανείς το καλό, γιατί αφενός πρέπει να το θέλει, και αφετέρου είναι δύσκολο να ξέρει ποιο ακριβώς είναι αυτό. Πολλές φορές μάλιστα, η λογική του δεν είναι αρκετή, για να το αποκαλύψει…

Πίνακας : Rembrandt, “Philosopher in meditation”, 1632

Αφήστε μια απάντηση