• 5 Μαρτίου 2024 09:50

Υπάρχουν ερωτήματα, που μπορούν να τίθενται και απλώς να επισύρουν προβληματισμούς και στοχασμούς, χωρίς ποτέ να γνωρίζουν απαντήσεις

Πηγή: Τι είναι χρόνος;

Αφήστε μια απάντηση