• 29 Μαΐου 2023 19:04

Πώς επιλέγονται τα θέματα των Πανελλαδικών

Bystratilio

Ιούν 22, 2020

Η διαδικασία ξεκινά από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα/βράδυ και με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

Να ξέρετε πως πολλοί έχουν συγκρίνει την επιλογή των θεμάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις με τις διαδικασίες εκλογής του Πάπα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Φανταστείτε!

Πολλές ημέρες πριν την διεξαγωγή των Πανελλαδικών, πραγματοποιούνται δοκιμαστικά τεστ στο ηλεκτρονικό σύστημα αποστολής των θεμάτων, καθώς και σε όλα τα σχετικά συστήματα ασφαλείας. Φυσικά, έχει ολοκληρωθεί από νωρίς η επιλογή των εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων, καθώς και των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες ως βαθμολογητές, επιτηρητές, µέλη επιτροπών κλπ.

Ορίζονται μέλη της επιτροπής που επιλέγουν θέματα σε απομονωμένη αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, δεν ανακοινώνεται και αφορά πρόσωπο που έχει περάσει πολλές φορές από αυτή τη θέση στο παρελθόν, διαθέτοντας τεράστια πείρα. Λίγο πριν τις εξετάσεις ορίζονται τα τέσσερα µέλη της εκάστοτε επιτροπής, που κάθε φορά επιλέγουν τα θέματα ανάλογα με το μάθημα. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί απαγορεύεται να ανακοινώσουν ακόµη και στα κοντινά τους πρόσωπα ότι τους έχει δοθεί αυτή η αρμοδιότητα, ενώ δεν πρέπει να έχουν συγγένεια (εξ αίµατος και εξ αγχιστείας) µε υποψήφιο. Μάλιστα, υπογράφουν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Όταν πια φτάνουμε στην επιλογή των θεμάτων, δηλαδή το προηγούμενο βράδυ από την ημέρα εξέτασης, τα μέλη της επιτροπής μπαίνουν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του υπουργείου Παιδείας. Είναι απομονωμένη, μέσα στους τοίχους έχει φύλλα μολύβδουλειτουργεί κόφτης για τα κινητά τηλέφωνα, τα παράθυρα έχουν μεταλλικά ελάσματα που λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί απομονωτές. Είναι σαν μπούνκερ. Στη διάθεσή τους τα μέλη της επιτροπής έχουν µόνο ένα γραφείο, βιβλιοθήκη με όλα τα σχολικά βιβλία, όπως και καφέ, νερό, αναψυκτικά, σάντουιτς και κουλουράκια. Σε διπλανές αίθουσες υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, όπως οι λύτες των θεμάτων, δακτυλογράφοι, κ.ά.

Δεν έρχονται με κανέναν σε επαφή, παρά μόνο το ιατρικό προσωπικό

Oσες ώρες τα μέλη της επιτροπής βρίσκονται μέσα στην αίθουσα δεν μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με άτομα εκτός, καθώς δεν έχουν στη διάθεσή τους κανέναν σχετικό τρόπο. Αλλοι υπάλληλοι δεν µπορούν να εισέλθουν στον χώρο, παρά µόνο ιατρικό προσωπικό, εφόσον παραστεί ανάγκη, κάτι που δεν είναι απίθανο, καθώς η τεράστια πίεση που υφίστανται τα µέλη της επιτροπής πολλές φορές τα οδηγεί σε αδιαθεσίες. Μάλιστα, υπήρξαν φορές που κάποιοι εκπαιδευτικοί δέχθηκαν πρώτες βοήθεια ή και αντικαταστάθηκαν.

Όταν συγκεντρωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην αίθουσα, αρχίζει επίσημα η διαδικασία της επιλογής των θεμάτων

Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Κάθε μέλος της επιτροπής κάνει τις προτάσεις του, χωρίς να γνωρίζει αν στο τέλος τα θέματα που προτείνει θα επιλεγούν. Η πρόταση ενός εκπαιδευτικού μπορεί να ανατραπεί πλήρως. Ακόμη όμως κι όταν οριστικοποιηθούν τα θέματα, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα, και για να διασφαλιστεί ότι είναι κλιμακούμενο βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι εξεταζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους.

Η τελική επιλογή των θεμάτων

Αφού έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των θεμάτων από τα μέλη της επιτροπής, στη συνέχεια αυτά δίνονται στους «λύτες», δηλαδή σε καθηγητές που παίρνουν τα προτεινόμενα θέματα και προσπαθούν να τα λύσουν (και μάλιστα όχι σε τρεις ώρες όπως οι μαθητές, αλλά σε δύο), ώστε να κάνουν με τη σειρά τους παρατηρήσεις προς τα µέλη της επιτροπής σχετικά με τη δυσκολία ή την ευκολία τους, την ορθότητά τους και τον χρόνο επίλυσής τους. Η πρότασή τους, όμως, δεν είναι δεσμευτική, ούτε μπορούν να αποφασίσουν ποιο θέμα είναι καλύτερο ή όχι. Αφού ληφθεί υπόψη και η άποψη του «λύτη» επί των θεμάτων, τα µέλη της επιτροπής έχουν περιθώριο μέχρι τις 6-7 το πρωί για να επιλέξουν τα θέματα. Στη συνέχεια, μετά την τελική επιλογή, τα θέματα δίνονται σε υπάλληλο που θα τα δακτυλογραφήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Λίγο μετά τις 8 π.μ. τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της χώρας.

Στις 8:30 π.μ. δίνονται στα παιδιά, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν να γράφουν. Αν χρειαστούν διευκρινίσεις, τα μέλη της επιτροπής, που παραμένουν στον χώρο του υπουργείου Παιδείας, προχωρούν σε διορθώσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες. Τα μέλη, δε, τόσο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων όσο και τα μέλη μελών λυκειακών επιτροπών κ.λπ. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από τον χώρο συνεδρίασης των επιτροπών ή τον χώρο του εξεταστικού κέντρου, αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κεντρική Επιτροπή ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων.

Πηγή : https://www.neopolis.gr/

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση