• 20 Μαρτίου 2023 19:57

Ο 2ος θερμοδυναμικός νόμος και τα βέλη του χρόνου