• 29 Μαΐου 2023 18:29

Ο Ηράκλειτος και το βέλος του χρόνου

Bystratilio

Οκτ 7, 2019

Ο Ηράκλειτος είναι μία από τις πιο αινιγματικές μορφές της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας. Ο Κικέρωνας τον αναφέρει ως «σκοτεινό» φιλόσοφο, ένα προσωνύμιο δικαιωματικά δοσμένο, λόγω της δυσνόητης (ποιητι…

Πηγή: Ο Ηράκλειτος και το βέλος του χρόνου – Ανθολόγιον Sapere aude!

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση