Ο Ηράκλειτος είναι μία από τις πιο αινιγματικές μορφές της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας. Ο Κικέρωνας τον αναφέρει ως «σκοτεινό» φιλόσοφο, ένα προσωνύμιο δικαιωματικά δοσμένο, λόγω της δυσνόητης (ποιητι…

Πηγή: Ο Ηράκλειτος και το βέλος του χρόνου – Ανθολόγιον Sapere aude!

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση