“Η υπηρεσία του φορέα προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή”

Πηγή: ΟΛΜΕ: Η τηλεκπαίδευση να διενεργείται αποκλειστικά από τον χώρο των σχολείων | Alfavita

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση