Μακάρι οι τροχιές των ανθρώπων γύρω από τα αγαπημένα πρόσωπα να ήταν σταθερές σαν τις πλανητικές ! Μακάρι οι άνθρωποι που συνυφαίνουν τις ζωές τους να μην απέκλιναν ποτέ από την –έστω ελλειπτική- πορεία τους, να μην επιμήκυναν ποτέ τη διάμετρο της τροχιάς τους, να μην παραβίαζαν ποτέ τους νόμους της πλανητικής έλξης και να μη χάνονταν στο αχανές διάστημα ! Μακάρι να μη συνέτρεχαν όλοι εκείνοι οι λόγοι, που κάνουν την ανθρώπινη φύση να υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους, τον ανθρώπινο εγωισμό να ακυρώνει όλες τις δυνάμεις συμμόρφωσης στην κοσμική τάξη και την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία να είναι μια άναρχη σύνθεση απροσδιόριστων και ακαθόριστων ιχνοστοιχείων…[29/4/2018]

Πίνακας : Salvador Dali

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση