• 20 Μαρτίου 2023 21:54

Οι δυνατές και αδύνατες αλλαγές

Υπάρχουν στη ζωή εκείνα που μπορούν να αλλάξουν με τις ενέργειες και τις πράξεις μας κι εκείνα που δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας να τα αλλάξουμε.
Σε εκείνα που δεν αλλάζουν, υπεισέρχονται οι νόμοι των επιστημών, όπως της φυσικής και της βιολογίας. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να ταξιδέψουμε με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός ή να σταματήσουμε τη φθορά που προκαλεί ο χρόνος πάνω μας.
Σε εκείνα όμως, που αλλάζουν από δικές μας ενέργειες, πράξεις και συμπεριφορές, υπεισέρχονται οι κανόνες της ηθικής. Οι αλλαγές, για παράδειγμα, στον τρόπο ζωής μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους, στον αξιακό κώδικα ή στην ιδεολογική μας ταυτότητα, εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ηθικές επιλογές μας.
Συνεπώς, είμαστε υπεύθυνοι μόνο για εκείνα που αλλάζουν, αλλά δεν κάνουμε τίποτα ώστε να αλλάξουν, και όχι για εκείνα που είναι αδύνατον να αλλάξουν ό,τι και αν κάνουμε, ώστε να αλλάξουν…

Πίνακας : Rene Magritte, ” The tomb of the wrestlers”, 1960

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση