Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σαν τα αριστοτελικάδείπνα. «Όταν γίνονται με τη συνεισφορά πολλών είναι καλύτερα από εκείνα πουγίνονται με έξοδα και ετοιμασίες ενός μόνο ανθρώπου», έλεγε ο Αριστοτέλης(«Πολιτικά», Γ 11, 1-4). Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις των ανθρώπων • ανδεν προσφέρουν όλοι ό,τι καλύτερο έχουν, αν δε συνεισφέρουν όλοι την καλήπροαίρεση, τα θετικά συναισθήματα, την ειλικρινή αγάπη ή το ερωτικό πάθος πουδιαθέτουν, η σχέση είναι καταδικασμένη να αποτύχει ή τουλάχιστον να είναιβαρετή και ανιαρή. Σαν τα δείπνα που κοιτάμε συνεχώς την ώρα να φύγουμε, γιατίδε μας άρεσε το φαγητό, αλλά κυρίως οι καλεσμένοι…[28/3/2018]

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση