• 6 Ιουνίου 2023 13:02

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου :Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

1. Στον πίνακα που ακολουθεί να συμπληρώσετε τα γένη που λείπουν.

αρσενικό                        θηλυκό                           ουδέτερο

ο λείος

ο αραιός
ο ζηλιάρης
ο σκούρος
ο πεισματάρης
ο χρυσαφής
ο ανοιχτομάτης
ο πολυλογάς
η βέβαιη
η γυναικεία
η πορτοκαλιά
η θαλασσιά
το γερό
το στερεό
το παμπάλαιο
το γνωστικό
το φαρδύ
η πλατιά
2. Το καθένα από τα επίθετα που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση ταιριάζει σε τρία ουσιαστικά διαφορετικού γένους. Να συμπληρώσετε τα κενά.

(αρχαίος, γελοίος, γενναίος, βαθύς, πλατύς, θαλασσής, διεθνής)

…. οργανισμός ………………..χάντρα ……………….. αεροδρόμιο
…. ίσκιος ………………..κουβέρτα ……………….. ποτάμι
…. στρατιώτης ………………..χαράδρα ……………….. παιδί
…. πολιτισμός ………………..αμφίεση ……………….. υποκείμενο
…. άνθρωπος ………………..απόφαση ……………….. θέατρο
…. ορίζοντας ………………..θρησκεία ……………….. μέτωπο
…. ουρανός ………………..αναγνώριση ………………..πουκάμισο
3. Τονίστε τις λέξεις στις φράσεις που ακολουθούν.

1. σκέψεις επιτήδειων ανθρώπων

2. αποτελέσματα αδέξιων χειρισμών
3. επίδομα για τους άνεργους
4. κίνδυνος παγκοσμίου πολέμου
5. το δίκαιο του ισχυρότερου
6. η φροντίδα του άρρωστου παιδιού
7. η εξέταση του άρρωστου
8. επίδομα ανήλικων εργαζομένων
9. η εκμετάλλευση των ανήλικων
10. ο φόβος του άγνωστου
11. οι θέσεις των επίσημων προσώπων
4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που δίνονται μέσα στο πλαίσιο.
συνεχής, πλατύς, πολύς, ιδεώδης, στοιχειώδης, διεθνής, ανεπιτυχής, δαιδαλώδης

1. Κατάφερε να τους συμφιλιώσει ύστερα από πολλές……………………..προσπάθειες.

2. Το άρθρο έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της………………………. Νεανικής Βιβλιοθήκης του Μονάχου.
3. Ύστερα από……………………….σκέψη αποφάσισε να φύγει.
4. Η συνεννόηση ήταν αποτέλεσμα……………………..και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
5. Οι δρόμοι της πόλης μας είναι………………………….
6. Οι συνθήκες εργασίας σ’ αυτή την επιχείρηση είναι………………………..
7. Είναι καταπληκτική η εντύπωση που προκαλεί” αυτό το……………………….κτίριο.
8. Δεν έδειχνε απέναντι του ούτε το…………………………….σεβασμό.
5. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση.

Δεν αντέχω τη…………………………………………………….. (συνεχής πίεση).

Ορισμένα κράτη δε σέβονται τους…………………………………………..(διεθνής κανόνας) δικαίου.
Ορισμένες ομάδες είναι πολύ………………………………………………….(δημοφιλής).
Έκανε έκκληση για………………………………………………………(αρραγής ενότητα).
Παρακολούθησε τη διάλεξη του……………………………………………… (διαπρεπής αρχαιολόγος).
Δε γνωρίζω το……………………………………………………………..(ακριβής) έτος της γέννησης του.
Οι μαθητές επισκέφτηκαν διάφορα………………………………………………………..(ευαγές ίδρυμα).
Χαθήκαμε στους………………………………………………………….. (δαιδαλώδης δρόμος) της πόλης.
Ήμασταν μάρτυρες του πιο………………………………………….(ειδεχθές έγκλημα).
Το Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε στα δασαρχεία την εκμετάλλευση των …………………………………………..(δασώδης περιοχή).
6. Να γράψετε τα ονοματικά σύνολα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

1. τον ευσεβή άνθρωπο ……………………………………………………………..

2. τους νομοταγείς πολίτες ……………………………………………………………..
3. των προσεχών εβδομάδων ……………………………………………………………..
4. των αναιδών ανθρώπων……………………………………………………………..
5. το αειθαλές δέντρο ……………………………………………………………..
6. των επικερδών επαγγελμάτων ……………………………………………
7. τη συνεχή φροντίδα ……………………………………………………………..
8. τα ακριβή στοιχεία……………………………………………………………..
9. του επιεικούς μέτρου ……………………………………………………………..
10. τη μεγαλοπρεπή είσοδο ……………………………………………………………..
7. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ.

1. Καταβάλαμε…………………………προσπάθεια, για να επιτύχουμε.

2………………………….λόγος γίνεται τελευταία για την έξαρση της εγκληματικότητας.
3. Δε μου αρέσει ο…………………………θόρυβος και η…………………………φασαρία.
4. Υποδέχτηκαν την πρόταση μου με………………………… ενθουσιασμό.
5. Χρειάζεται…………………………προσοχή, όταν περνάμε το δρόμο.
6. Στην αφετηρία είχαν συγκεντρωθεί…………………………δρομείς.
7. Άλλα ζώα είναι συνηθισμένα στο…………………………κρύο και άλλα στην………………………… ζέστη.
8………………………….γυναίκες είναι πιο ευσυνείδητες στη δουλειά τους από…………………………άνδρες.
9. Η συμπεριφορά…………………………ανθρώπων είναι απαράδεκτη.
10. Κατάφερε να αναδειχτεί με…………………………μόχθο.

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση