Χαρακτηριστικό παράδειγμα ρητορείας πολιτικού λόγου. Οποιοσδήποτε συνδυασμός (οριζόντιος, κάθετος και διαγώνιος) των προτάσεων περιέχει αυταπόδεικτες έννοιες ή λέξεις με τέτοια ηθική διάσταση ,που εμποδίζουν το λογικό έλεγχο και παγιδεύουν το δέκτη.

[Έκφραση -Έκθεση Γ’ Λυκείου ,σελ. 68]


Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση