• 16 Ιουλίου 2024 19:56

Λογική εναντίον Πίστης

Bystratilio

Ιούν 24, 2020

Εδώ και χρόνια, πολλοί πιστοί, ακόμα και πνευματικοί Πατέρες, απορρίπτουν την επιστημονική γνώση των πτυχιούχων και πεπαιδευμένων ως αιτία ολιγοπιστίας ή και κακοδοξίας. Η στάση όμως αυτή δεν συμφωνεί με τις μαρτυρίες των αγίων μας, παλαιών και σύγχρονων, διότι τίποτα δεν υπάρχει κακό· το κακό εμφανίζεται ως «συμβεβηκός», δηλαδή ως παρεπόμενο μιας κακής χρήσης και […]

Πηγή: Λογική εναντίον Πίστης – Αντίφωνο

Αφήστε μια απάντηση