• 29 Μαρτίου 2023 00:03

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Ακολουθία των Χρόνων [Άσκηση]

Bystratilio

Μάι 31, 2012

1. Nα δικαιολογήσετε, με βάση τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων, τον χρόνο της υποτακτικής των δευτερευουσών προτάσεων της παρακάτω άσκησης :

α) Ille hoc ita paravit, ut ignoraretur ab uxore sua.
β) Patri interroganti quid filius faceret, illa non respondebat.
γ) Nos interrogabamus num hostes provinciae nocerent.
δ) Ille ignorabat ubi filius esset.
ε) Illi quaerebant num inter nos amaremus.
στ) Ille dicebat sentire quis hoc faceret.
ζ) Hic ignorabat quis in agrum intraret.
η) Puer interrogabat quis aegrotaret.
θ) Ille rogabat num civis quidam contra rem publicam coniurare cogitaret.
ι) Rogabat num filius viros improbos sequeretur.

2.Nα δικαιολογήσετε, με βάση τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων, τον χρόνο της υποτακτικής των δευτερευουσών προτάσεων:
α) Arria hoc ita parabat, ut maritus suus id ignoraret.
β) Feminae orabant milites ut hominem interficerent.
γ) Ille milites interrogabat num nostri exercitum hostium vincerent.

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση