• 20 Ιουνίου 2024 21:04

Το σύμπαν είναι ένα κλειστό σύστημα φυσικών νόμων, οι οποίοι εξηγούν όλα τα φαινόμενα εντός του. Σύμφωνα με τον Stephen Hawking δε χρειάζεται καμία υπερφυσική δύναμη, κανένα υπερφυσικό ον έξω από αυτό το σύστημα, για να ερμηνεύσει τη φύση και να ρυθμίσει τη λειτουργία του.
Ένα κλειστό σύμπαν είναι και ο άνθρωπος. Υπακούει στους νόμους που υπαγορεύουν η λογική και το συναίσθημα. Η ζωή του καθορίζεται από την αδιάσπαστη ενότητα των ηθικών νόμων, δηλαδή εκείνων των κανόνων που υπαγορεύουν τη συμπεριφορά του, τις επιλογές του, τις πεποιθήσεις του.
Δε χρειάζεται τίποτα περισσότερο, για να καθοδηγήσει την πεπερασμένη πορεία του μέσα στο χρόνο : μονάχα τη λογική και το συναίσθημα…

Πίνακας : Salvador Dali, “The lugubrious game”, 1929

Αφήστε μια απάντηση