• 24 Μαρτίου 2023 06:06

Κατά την άποψη του Αριστοτέλη, ο απώτερος σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι απλώς η ευτυχία. (EDITH HALL)

Bystratilio

Φεβ 20, 2022