Από 35 ετών και κάτω είναι μόλις 2.039 εκπαιδευτικοί που αντιστοιχεί μόλις στο 2,89% όλων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας!

Πηγή: Η ηλικιακή κατανομή των εκπαιδευτικών  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση