• 6 Ιουνίου 2023 19:45

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Bystratilio

Απρ 4, 2011


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

 • Επίκληση στη λογική
 • Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη
 • Επίκληση στην αυθεντία
 • Επίκληση στο ήθος του πομπού
 • Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

Επίκληση στη λογική

 • μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια)
 • είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική-αναλογική) που ακολουθείται σε ένα κείμενο

Αξιολόγηση Μέσων Πειθούς

 • έλεγχος αλήθειας, εγκυρότητας και ορθότητας ενός επιχειρήματος,
 • αξιολόγηση επαγωγικών συλλογισμών
 • έλεγχος αξιοπιστίας των τεκμηρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
Διάκριση των τρόπων και των μέσων πειθούς

 • στη διαφήμιση
 • στον πολιτικό λόγο
 • στον επιστημονικό λόγο

Διάκριση της πειθούς από την προπαγάνδα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΔΟΚΙΜΙΟ

 • Ορισμός Δοκιμίου
 • Γλώσσα Δοκιμίου
 • Οργάνωση Δοκιμίου
 • Διάκριση των ειδών του δοκιμίου, προσέχοντας την οργάνωση/ δομή (συνειρμική-λογική), το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης-ελεύθερος στοχασμός), τη σκοπιά (υποκειμενική-αντικειμενική), τη γλώσσα (ποιητική-αναφορική λειτουργία) κτλ.
 • Διάκριση ορισμένων χαρακτηριστικών του δοκιμίου, όπως ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κτλ.
 • Εντοπισμός σε ένα δοκίμιο/ άρθρο του θέματος, της άποψης του συγγραφέα, των μέσων πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του, των προτάσεών του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κτλ.
 • Διάκριση του δοκιμίου από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο, η επιφυλλίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΑΡΘΡΟ- ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

 • Χαρακτηριστικά Άρθρου
 • Διαφορές Άρθρου-Δοκιμίου
 • Χαρακτηριστικά Επιφυλλίδας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Εντοπισμός των βασικών μερών (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και των νοηματικών ενότητες του κειμένου.

Τρόποι και μέθοδοι ανάπτυξης Παραγράφου

 • με αιτιολόγηση,
 • με αίτιο- αποτέλεσμα
 • με σύγκριση και αντίθεση,
 • με ορισμό,
 • με διαίρεση,
 • με παράδειγμα,
 • με αναλογία,
 • με συνδυασμό μεθόδων

Σχολιασμός της συνοχής του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)

 • Χωρισμός παραγράφων / νοηματικών ενοτήτων
 • Πλαγιότιτλοι παραγράφων /νοηματικών ενοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Λεξιλόγιο
 • στίξη
 • μορφοσυντακτικά φαινόμενα
 • γλωσσικές ποικιλίες
 • λειτουργίες της γλώσσας
 • ύφος

Εντοπισμός και αιτιολόγηση της επιλογής του πομπού

 • ενεργητική ή παθητική φωνή
 • ρηματικό πρόσωπο / χρόνο / έγκλιση
 • μακροπερίοδο ή όχι λόγο
 • παράταξη / υπόταξη
 • ρηματικά ή ονοματικά σύνολα
 • αναφορική ή στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας
 • σημεία της στίξης
 • λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.
 • Αντικατάσταση λέξεων του κειμένου με συνώνυμα
 • Εύρεση αντωνύμων
 • Σχηματισμός φράσεων με ορισμένες λέξεις του κειμένου
 • Χαρακτηρισμός το ύφους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ


1. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

4. ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΗ

5. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

6. ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

7. ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ (ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ)

8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

10. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

11. ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ- ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


13. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ- ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

14. ΓΥΝΑΙΚΑ- ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΦΙΛΩΝ

15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Φυσικό- Κοινωνικό)

16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

18. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
19.ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ
20.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
21.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση