• 9 Ιουνίου 2023 17:19

Δομή Κριτηρίου Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών Γ’ Λυκείου

Bystratilio

Σεπ 20, 2019

Η δομή ενός κριτηρίου αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου σύμφωνα με τον νέο τρόπο εξέτασης του μαθήματος (ΦΕΚ 3807/Β΄04-09-2018). Με ανάλογο τρόπο διδάσκεται το μάθημα στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος (7 ώρες).

Α. Διδαγμένο Κείμενο

  1. Ερώτηση κατανόησης στο διδαγμένο κείμενο (αντί της παραδοσιακής μετάφρασης). Η ερώτησεη είναι κλειστού ή ανοικτού τύπου. [Μονάδες 10]
  2. Ερμηνευτικές ερωτήσεις επί του δοθέντος αποσπάσματος. Οι απαντήσεις συνδέονται με γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα του κειμένου αναφοράς και σχετίζονται με τους ρηματικούς ή ονοματικούς τύπους του αποσπάσματος. [Μονάδες 20]
  3. Παράλληλο κείμενο για το διδαγμένο. Ζητούνται ομοιότητες ή διαφορές με το κείμενο αναφοράς όσον αφορά το περιεχόμενο, το ύφος, τον σκοπό που εξυπηρετεί κ.ά [Μονάδες 10]
  4. Ερωτήσεις εισαγωγής κλειστού τύπου (Σωστού- Λάθους, αντιστοίχισης κ.ά) [Μονάδες 10]
  5. Λεξιλογικές ασκήσεις : συνώνυμα , αντώνυμα, παράγωγα της νέας ελληνικής, σχηματισμός λέξεων. Οι ασκήσεις αφορούν ονοματικούς ή ρηματικούς τύπους του κειμένου αναφοράς. [Μονάδες 10]

Β. Αδίδακτο Κείμενο

  1. Απόσπασμα αδίδακτου κειμένου με πληροφοριακό σημείωμα τριών- τεσσάρων το πολύ γραμμών, το οποίο καλό είναι να έχει νοηματική συγγένεια με το κείμενο αναφοράς. Ζητείται η μετάφραση ενός αποσπάσματος του κειμένου (8-10 σειρών) και όχι το σύνολο του δοθέντος κειμένου. [Μονάδες 10]
  2. Ερώτηση κατανόησης επί του αδίδακτου κειμένου. Η ερώτηση αυτή μπορεί να αναφέρεται στο περιεχόμενο ολόκληρου του αδίδακτου κειμένου ή σε ένα απόσπασμά του- όχι κατ’ ανάγκην στο απόσπασμα που δόθηκε για μετάφραση. [Μονάδες 10]
  3. Γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις από ολόκληρο το απόσπασμα του αδίδακτου κειμένου και όχι κατ’ ανάγκη από το απόσπασμα του κειμένου που δόθηκε για μετάφραση. [Μονάδες 10]

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση