• 31 Μαρτίου 2023 03:55

Αναφορική και Ποιητική Λειτουργία της Γλώσσας

Bystratilio

Απρ 29, 2011

Αναφορική Λειτουγία : η λειτουργία αυτή αναφέρεται στη λογική του ανθρώπου κι έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Δεν πρέπει επομένως να συγχέεται με την κυριολεκτική σημασία λέξεων ή φράσεων . Π.χ. η φράση “Δύση του Ηλίου” είναι μεταφορική ,αλλά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν είναι συναισθηματικά φορτισμένη .

Ποιητική Λειτουργία : η λειτουργία αυτή αναφέρεται στο συναίσθημα και η χρήση τοης έχει συγκινησιακό χαρακτήρα. Επιδιώκει δηλαδή ,να συγκινήσει το δέκτη . Π.χ. ο στίχος  “Είπες θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’άλλη θάλασσα” (“Η Πόλις”, Κ.Π.Καβάφης), δεν περιέχει μεταφορά ,αλλά είναι σιγκηνιασιακά φορτισμένος.

Συμπέρασμα : δεν πρέπει να ταυτίζεται η αναφορική λειτουργία της γλώσσας με την κυριολεκτική σημασία και η ποιτική λειτουργία με τη μεταφορική σημασία.

(Οι ασκήσεις που ακολουθούν προέρχονται από το blog :http://apostolos1963.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html)

Αναφορική ή Ποιητική λειτουργία της γλώσσας

Να δικαιολογήσετε την αναφορική ή ποιητική λειτουργία της γλώσσας στις
παρακάτω φράσεις.
1. Αναπηρία σημαίνει μια ανίατη λειτουργική βλάβη, έλλειψη ή ανωμαλία, συγγενής ή επίκτητη, συνήθως αποτέλεσμα ή κατάλοιπο αρρώστιας ή ατυχήματος, μια ανωμαλία που να εμποδίζει κατά κάποιο τρόπο την εκπλήρωση βασικών κοινωνικών αναγκών, ίσως η κίνηση και η εργασία.
Απάντηση
Στο απόσπασμα αυτό έχουμε αναφορική λειτουργία της γλώσσας, γιατί πρόκειται για έναν ορισμό. Αναφορική λειτουργία της γλώσσας έχουμε όταν η λέξη αποδίδει ακριβώς το σημαινόμενο, δηλαδή το πράγμα ή την έννοια στην οποία αναφέρεται. Στη λειτουργία αυτή συχνή είναι η ουδέτερη και αντικειμενική τριτοπρόσωπη έκφραση.
2. […] Του βγαίνει βέβαια η ψυχή μέσα στον ήλιο και το κρύο –και το κανάλι βγάζει το χειμώνα-, τα νεύρα του λαιμού του πάνε κάποτε να σπάσουνε από το πολύ τέντωμα, σαν να είναι παραφορτωμένο το πέραμα, μα είναι φχαριστημένος, γιατί νιώθει πως σε αυτή την ηλικία δε θα μπορούσε εύκολα να ‘βρει άλλη δουλειά.
Απάντηση
Στο απόσπασμα αυτό έχουμε ποιητική λειτουργία της γλώσσας. Με την ποιητική λειτουργία της γλώσσας εκφράζονται, εκτός από πληροφορίες, και διάφορα συναισθήματα που φορτίζουν και επαυξάνουν τη σημασία του νοήματος.
Χαρακτηριστικά του ποιητικού λόγου είναι οι εικόνες, η μεταφορά, η παρομοίωση, η συνεκδοχή, η προσωποποίηση, η αντίθεση, η επανάληψη, η παρήχηση κ.λπ.
3. Η δασκάλα παρουσιάστηκε στη μέση από το σωρό τ’ αχτένιστα κεφάλια και μας κοίταζε χλωμή και ασάλευτη.
Απάντηση
Στη φράση αυτή έχουμε ποιητική λειτουργία της γλώσσας.
4. Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε την πίκρια της ζωής.
Απάντηση
Στο στίχο αυτό έχουμε ποιητική λειτουργία της γλώσσας.
5. Δεν θέλω να τα βλέπω· Με λυπεί η μορφή των, και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Απάντηση
Στους στίχους αυτούς έχουμε ποιητική λειτουργία της γλώσσας.
6. Ο αθλητισμός ψυχαγωγεί, και με την έννοια της αγωγής της ψυχής και με την έννοια της διασκέδασης.
Απάντηση
Στη φράση αυτή έχουμε αναφορική λειτουργία της γλώσσας.
7. Εξίσου σημαντικό, από εκπαιδευτική άποψη, είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού μας, όπως είναι επιβλητικά έργα υποδομής που κοσμούν τη χώρα μας και διευκολύνουν τη ζωή μας ή παραγωγικές μονάδες από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία της κοινωνίας μας.
Απάντηση
Στη φράση αυτή έχουμε αναφορική λειτουργία της γλώσσας.
8. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει τη βάση της δημοκρατίας που μέχρι τώρα λειτουργούσε, οδηγεί σε εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού των αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών και επιτείνει σε ανησυχητικό βαθμό τα φαινόμενα της κοινωνικής παθογένειας.
Απάντηση
Στη περίοδο αυτή έχουμε αναφορική λειτουργία της γλώσσας.
9. Η διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ο έμπρακτος σεβασμός τους αποτελούν πραγμάτωση του ανθρωπιστικού ιδεώδους.
Απάντηση
Στη φράση αυτή λειτουργεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας.
10. Η άμεση προσωπική επικοινωνία των ανθρώπων δεν περιορίζεται μόνο από τη συρρίκνωση των εκφραστικών δυνατοτήτων που προσφέρει η καλή γνώση και χρήση της μητρικής γλώσσας, αλλά και από τους όρους με τους οποίους διεξάγεται η επικοινωνία τους στο Ίντερνετ.
Απάντηση
Στη περίοδο αυτή λειτουργεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας.

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση