• 13 Απριλίου 2024 00:36

Αναπάντητα ερωτήματα

Η σύγχρονη φυσική έχει αποδείξει ότι οι κβαντικές διακυμάνσεις οδήγησαν -μέσω της διαδικασίας του κοσμικού πληθωρισμού- στη δημιουργία και εξάπλωση των γαλαξιών στο σύμπαν.

Οι θρησκείες απεναντίας υποστηρίζουν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από τον Θεό ή ότι στην έσχατη περίπτωση ο Θεός δημιούργησε τις συνθήκες, τους φυσικούς νόμους και τις αρχές, βάσει των οποίων προέκυψε το σύμπαν και ότι η λειτουργία του σύμπαντος είναι αποτέλεσμα της δράσης ή της βούλησής του.

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν θα μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα, ούτε γιατί προέκυψαν οι συγκεκριμένες κβαντικές διακυμάνσεις και όχι άλλες, ούτε πώς γεννήθηκε ο Θεός ή γιατί αποφάσισε να κάνει τον κόσμο έτσι όπως τον έκανε και όχι κάπως αλλιώς. Ακόμη και αν ο ίδιος ο Θεός εμφανιζόταν κάποτε μπροστά μας και μάς το εξηγούσε αυτοπροσώπως, το ερώτημα θα παρέμενε : ποιος ή τί έκανε τον Θεό ;

Συνεπώς, δεν έχει νόημα να αναζητούμε οριστικές και τελεσίδικες απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι αδύνατον να απαντήσουμε ποτέ. Μόνον εικασίες μπορούμε να κάνουμε και να δίνουμε λιγότερο ή περισσότερο πειστικές απαντήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν, δεν είναι ποια θεωρία είναι σωστή ή λανθασμένη, αλλά ποια θεωρία είναι προετοιμασμένος να αποδεχτεί ο καθένας, με γνώμονα τις γνώσεις του, τη λογική του και την ικανοποίηση που απολαμβάνει από τις ερμηνείες που προτείνονται…

Πίνακας : Wassily Kandinsky, “Small dream in red”, 1925

Αφήστε μια απάντηση